diumenge, 22 de novembre de 2009

EL NOMBRE 9

Hola! Som la Marina i la Júlia i us explicarem una curiositat sobre el nombre 9.

A tothom ens costa multiplicar pel nombre 9 perquè és un nombre gran, etc. Doncs us ensenyarem una manera fàcil, ràpida i divertida per multiplicar aquest nombre.

Consisteix en:


Per començar, hem de posar els primers nombres, col·locant-los de menor a major.


9·1= 0
9·2 =
1
9·3 = 2

9·4 = 3

9·5 = 4

9·6 = 5

9·7 = 6

9·8 = 7

9·9 = 8

9·10 = 9


Hem de col·locar els segons nombres, de major a menor9·1 = 09

9·2 = 18

9·3 = 27

9·4 = 36

9·5 = 45

9·6 = 54

9·7 = 63

9·8 = 72

9·9 = 81

9·10 = 90dijous, 19 de novembre de 2009

El nombre màgic!

Som la Mònica i la Clàudia i explicarem una curiositat matemàtica sobre un nombre màgic.
Es tracta d'un nombre clínic. Els nombres clínics es formen al dividir 1 entre qualsevol altre nombre. En el nostre cas dividim 1 entre 7 i el resultat és: 0,142857142857....
El nombre 142857 no és un nombre normal i corrent sinó que és tot el contrari. Ara ho expliquem.
Si multipliquem 142857 per qualsevol nombre del 1-6 ens donarà el mateix nombre però amb les xifres barrejades.
142857*1=14285

142857*2=428571
142857*3=285714
142857*4=857142
142857*5=571428
142857*6=714285
En canvi el 142857*7=999999
I aquí no s'acaba tot.
14+28+57=99
142+857=999
Quan multipliquem el nombre màgic per nombres superiors a 7 per aconseguir 142857 hem de sumar algunes xifres:
142857*8=1142856; si sumem 1+6= 7; per tant això dona 142857
142857*9=1285713
142857*10=1428570
142857*11=1571427
Si dividim qualsevol nombre inferior a 7 el resultat donarà:
3/7= 0,428571
4/7= 0,285714
5/7= o,857142
6/7= 0,571428
I per acabar...:
142 al quadrat= 20164
857 al quadrat=734449
Si restem 734449-20164 Endevineu el resultat?

dimecres, 18 de novembre de 2009

Endevinar el pensament


En Carlos i en Marc presentem un joc matemàtic amb el qual podem endevinar el que pensa una altra persona.
Primer, la persona a la que se li fa el truc ha de pensar un número entre el dos i el deu. A continuació ha de multiplicar el número per nou i suma les seves xifres ( per exemple 12, 1+2=3). Després ha de restar 5 al número que té. A continuació ha de passar aquest número a lletres, és a dir, 1 és igual a A, 2 és igual a B, 3 és igual a C, 4 és igual a D…Una vegada té la lletra ha de pensar el nom d’un país que comenci per aquesta lletra. Després ha de pensar el nom d’un animal en castellà que comenci per la segona lletra del país escollit. Finalment, la persona que fa el truc diu: “A Dinamàrca no hi ha iguanes”. Si el truc ha sortit bé, la persona a la que se li fa el truc ha d’haver pensat justament Dinamarca i iguana.
Això es deu a que sempre que multipliquem un número entre el 2 i el 10 per 9 i sumem les seves xifres el resultat sempre és 9.
2x9=18 1+8=9
3x9=27 2+7=9
4x9=36 3+6=9
5x9=45 4+5=9
6x9=54 5+4=9
7x9=63 6+3=9
8x9=72 7+2=9
9x9=81 8+1=9
10x9=90 9+0=9
Com a conseqüència sempre que li restem 5 a 9 donarà 4, i la lletra serà la D. El primer país que sen’s acudeix és Dinamarca, i la primera lletra de l’animal és la I i el primer animal que sen’s acudeix comenci és l’ iguana. D’aquesta forma, si la persona a la que se li fa el truc calcula bé, és molt difícil equivocar-se.